WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

4 grudnia 2019 0 przez sex Masterka

Za sprawą grupy radnych z klubów Prawa i Prawd i Obywatelskiego Kołobrzegu Jacka Woźniaka, na najbliższej sesji samorządowcy ponownie pochylą się nad sprzedażą działek dla ośrodka Caritas. Projekt uchwały przedstawiony przez radnych zakłada 99 procentową bonifikatę dla organizacji. O przychylność pozostałych samorządowców w obecnej sprawie prosił, na spotkaniu komisji budżetowo-gospodarczej, ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

 

Podczas spotkania komisji, ksiądz Roda wspominałem o pracy ośrodka charytatywnego przy ul. Aniołów Stróżów, która traktuje nie tylko usłudze dla dzieci i młodzieży z świata i zza wschodniej granicy. Jak wyjaśniał dyrektor, ośrodek bierze udział oraz w kilku projektach charytatywnych skierowanych do głów najbardziej wymagających. – Spełnia on wielkości charytatywno-opiekuńczą – prowadził do radnych, oświadczając, że zakupienie rzeczonych nieruchomości jest konieczne do sprawienia niezbędnych prac modernizacyjnych przy budynku (m.in. melioracji dop.red.). – Reagując na badanie, czy chcemy sprzedać działki po ich wykorzystaniu czy zakupieniu, odpowiadam; nie jesteśmy takiej decyzji, ani tytułu, bo zaprzeczylibyśmy swojej misyjności(…). Ten środek jest urządzeniem dla nas, byśmy mogli prowadzić zajęcia dla dzieci, osób potrzebujących czy wykluczonych – tłumaczył ksiądz.

Organizację wspierał Jacek Woźniak, który wskazywał, że żadna z działek, które Caritas chce kupić po korzystnej cenie, nie stanowi samodzielnego terenu, a tylko dojazd do rzeczonego ośrodka. Wyjaśniał również, że zapisy zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość zastosowania tych rejonów do końców komercyjnych czy biznesowych. – Są tam dopuszczone jedynie usługi sakralne i sztuki – podkreślał Woźniak.

Radni Nowego Kołobrzegu zawierali znacznie wątpliwości. Padły dbania o komercyjną działalność ośrodka, uiszczanie przez niego ceny uzdrowiskowej, a ponadto programy na dolę. – Sprowadzają się przypadki, że organizacje kościelne otrzymują bonifikatę, i po sprzedają działki komercyjnie – mówiła Agnieszka Trafas, przewodnicząca komisji.
Zdanie na aktualny punkt wyraziła również Ewa Pełechata wiceprezydent do spraw gospodarczych. – Jako magistrat nie mamy nic przeciwko sprzedaży tych części, ale bez bonifikaty – powiedziała urzędniczka.
Ostatecznie, większością głosów przegłosowano do projektu uchwały poprawkę, która umożliwia na aukcja działek dla Caritasu, ale bez bonifikaty. Zgłosiła ją radna Trafas.

Ksiądz Roda zapowiedział, że zajdzie w obecnej sprawie podczas najbliższej sesji Rady Miasta.